The Blackpool Lab

BlackPool Lab, fikirlerimizi geliştirdiğimiz, varlıklarımızı büyüttüğümüz ve oynayarak kazanılan(play2earn) oyun ve getiri sağlayan NFT’ler dünyasında hep birlikte ustalaştığımız bir kurumdur.

Laboratuvar’ın pek çok amacı vardır ve sonsuza kadar gelişecektir. Bildiğiniz gibi BlackPool, tamamen özerk ve insanlar tarafından kontrol edilen bir DAO’dur. Laboratuvar, topluluğumuza BlackPool’un etkinliklerine aktif olarak katılmaları için araçlar ve oyunlar, protokoller, koleksiyonlar vb. hakkında ayrıntılı analiz kütüphanesi sağlar.

Gelecek pek çok şeyin yanı sıra The Lab, BlackPool topluluğunu yatırımlara ve faaliyetlere dahil etmek, yatırım ve ortaklık tekliflerini değerlendirmek ve güçlendirmek için destek, geri bildirim ve tavsiye sağlamayı hedefliyor. The Lab’den geçerek topluluktan katkıda bulunanlar, DAO’ya bir teklif sunmadan önce BlackPool çekirdek ekip üyelerinden belirli beceriler gerektiren tokenomik analizler ve pazar araştırması gibi yardımlar talep edebilir.

NFT projelerinin araştırma, bilgi ve bakış açılarını organize etmenin genel amacı, laboratuvar raporlarından hakemli makalelere ve kalite değerlendirmelerine kadar açık erişimli belgelerden oluşan bir kütüphanenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Kısacası yeni NFT projeleri için bir ölçüt olarak hizmet verecektir.

Laboratuvar, topluluk üyelerini BlackPool’a dahil olma süreçlerinde eşlik ettiğimiz yapıdır. Genel olarak konuşursak, olası sonuçlar arasında yeni yatırımlar, yeni birlikler, yeni makaleler/belgeler veya yeni ortaklıklar vardır. Yatırım veya hibe teklifleri oylamaya sunulur, makaleler blogda yayınlanır ve tümü (yakında) organize bir kütüphanede derlenir. Yapı aşağıdaki şekilde çalışır:

The Lab’e dahil olmanız için teşvik edici önerilerimiz var. Bir teklifin farklı aşamaları şunlardır:

  • Aşama 0: topluluktan spontane teklif gelir.
  • Aşama 1: ideal olarak, bu aşamadaki teklifler lab@blackpool.finance adresine gönderilen ayrıntılı laboratuvar raporlarıdır. Çekirdek ekip tarafından dahili olarak incelenecek ve tartışılacaktır. Teklif sağlamsa, ekip yapılacak tam bir yatırım veya hibe teklifi için bir şablon geri gönderecektir.
  • Aşama 2: Bu aşamada eksiksiz yatırım teklifleri forumda tartışmaya sunulur ve ardından DAO tarafından oylanır.

-> DAO Oyu

  • Aşama 3: Bir teklif, DAO oylamasını başarıyla geçtikten ve proje BlackPool ekosistemine yolculuğuna başladıktan sonra 'aşama 3’e ulaşır.
    Spontane ‘faz 0’ ve ‘aşama 1’ tekliflerinin Forum’un Tartışma kategorisinde sunulması gerekeceğini unutmayın.

Laboratuvar İnkübatörünün Tanıtımı

Gelecek vaat eden, verim getiren oyunları araştırmak harika bir strateji olabilir ancak oyunun başlangıcında orada olmak ve başarısına katkıda bulunmak hem ideolojik hem de ekonomik olarak daha da ödüllendirici olabilir. Oynayarak kazan (play2earn) endüstrisini oluşturmaya yardımcı olmaktan heyecan ve istek duyuyoruz. İşte bu yüzden harika fikir ve becerilere sahip genç projelerle tanışmak istiyor, sohbet etmeye davet ediyoruz!

Kuluçkalanan projenin BlackPool’dan gerektirdiği katılım düzeyi, ihtiyaçlarına ve tabii ki BlackPool’un topluluğuna bağlı olarak değişebilir. İlk adımlar çoğunlukla danışmanlık veya küçük bir kazanılmış pay ile denetimler olabilirken, önemli token takasları veya NFT satın alımları gibi daha büyük yatırımlar bir DAO oylamasına sunulacaktır. Nihayetinde, yeni bir Birlik açma kararı DAO yönetiminden geçer.

Laboratuvar İnkübatörünün Yapısı

Laboratuvar İnkübatörü aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:

  • Aşama 0 - Herkese açık değil: Bu, ekiple iletişim kurduğumuz, projelerini sunduğu ve hafif danışmanlık, yöneticilerden gelen geri bildirimler sunduğumuz ve sonunda bir ortaklık kurmaya başladığımız araştırma aşamasıdır.

Dahili BlackPool Core ekibi, 1. kademeye geçmek için oy kullanır.

  • Aşama 1 - Kamusal*: BlackPool projeye yardımcı olmak için aktif olarak zaman harcar ve danışmanlık çoğunlukla kazanılmış menfaatlerle yapılır. Potansiyel token takası ve/veya erken yatırım (gizli tutulabilir).

DAO Yönetişim, 2. aşamaya geçmek için oy kullanılır.

  • Aşama 2 - Genel*: BlackPool ilgili Birliğii açar, varlıkları satın alır ve aktif olarak yönetir.

BlackPool’un neler sunduğu ve bir üst aşamaya geçme gerekliliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen lab@blackpool.finance adresinden iletişime geçin.

The Lab’in yatırım tekliflerinde olduğu gibi topluluk, ayrıntılı raporlar, canlı AMA oturumları ve betaya erişim (varsa) dahil olmak üzere olan biteni kavrayarak oy kullanmak için gerekli bilgileri alacaktır.


Laboratuvar için yepyeni kullanıcı arayüzü hazırlığımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin ve yeni fikirler keşfetmeye devam edin!

Sign up for our newsletter
The latest updates, news, events, rewards and alpha delivered straight to your inbox
@ 2023 | privacy | cookies